Kontakt


Kontaktuppgifter


SVBF

c/o Werner

Nantesvägen 61

184 94 Åkersberga


mail; styrelsen (at) svbf1984.se


Plusgiro; 41 33 68-2


Ledamot

Rolf Sköld

0703- 21 58 15

rolf.skold (at) telia.com


Ledamot

Vakant
Webbmaster

Peter von Backhoff

webbmaster (at) svbf1984.se

Valberedning

Ann Brånth

abranth (at) kth.se


Kickan Ljungberg

bo.ljungberg (at) tele2.se

Revisor

Göran Karlsson

goran (at) faciamus.se

Ordförande

Kent Werner

0705-70 09 95

kent (at) cluram.se


Sekreterare

Vakant
Kassör

Birgitta Nyberg

0705-38 54 48

birgitta (at) cluram.se