Historik

Historik


Det första mötet hölls i Västervik 1983 då staden fyllde 550 år. Medarrangör var den då nystartade turistorganisationen Blå Kusten med Björn Blomstrand vid rodret.

För att kunna bjuda in ägare av intressanta båtar luslästes SXKs tjocka matrikel.


1984 startade Svenska Veteranbåtsföreningen, SVBF verksamheten. Föreningen bildades dock inte formelt förän den 8 december 1986 av Solveig och Lars Nygren tillsammans med Björn Blomstrand.


Den nystartade föreningen tog över samtliga adresslistor och andra handlingar från Turistorganisationen

Blå Kusten. Det bestämdes att ett årsmöte ska avhållas i november månad.


Ett av föreningens mål är att varje sommar, anordna ett veteranbåtsmöte någonstans på ostkusten,

från Figgeholm i söder till Stockholm i norr.

Mötet är öppet för alla äldre segel- och motorbåtar samt för nya båtar byggda efter gamla principer och i traditionella material.


Syftet med sommarmötena är att öka förståelsen för äldre båtars kulturhistoriska värde och visa allmänheten exempel på vad som finns kvar av denna kulturskatt. Mötet ger även möjligheter att knyta kontakter för byte

av erfarenheter och kunskaper samt att umgås under trevliga former.


I en artikel i Veteranbåten nr 2/3 1992 berättar Solveig Nygren (senare Dragsten) om starten på föreningen:


En mycket trevlig seglats till Oslo 1978 med vår norske sköyte ”Anthea” och deltagandet i Seil Sköyteklubben Colin Archers veteranbåtsmöte i samband med Tall Ships Race inspirerade oss till att starta liknande möten i Sverige.


SVBF är en riksomfattande förening med syfte att samla och ta tillvara intressen för vård och restaurering av

våra äldre båtar och båttyper, såväl bruks- som nöjesbåtar.


Efter detta första möte 1984 har vi haft ett möte varje år på olika platser längs kusten från Figgeholm i söder till

Stockholm i norr. Fram till och med 1991 hölls mötena i någon stad. Från 1992 har mötena i princip varvats

så att mötet vartannat år hålls i en stad och vartannat år i en skärgårdshamn.