Antheaklockan

Antheaklockan


Antheaklockan är ett vandringspris bland föreningens medlemmar

som ges till den inregistrerade båt där störst arbete har lagts ned

för att bevara båten.


Klockan skänktes av föreningens grundare Solveig och Lars Dragsten (fd Nygren), och döptes efter deras dåvarande båt, Collin Archer-ritade sköyten ”Anthea”.


De första åren gavs priset till en båt som utsågs efter okulär besiktning av externa domare;

Acke Lindberg från Medeltidsmuseet, Kristian Djupevåg från Norge och sjökapten Kjell Wollter från Göteborg.


1993 ändrades reglerna så att priset nu ges till den inregistrerade båt där störst arbete lagts ner för att bevara båten. Representanter från styrelsen med eventuell förstärkning av sakkunniga medlemmar utser vinnaren.


Antheaklockan delas ut på sommarmötet och mottagaren ansvarar för att ett referat från mötet skrivs till nästa års matrikel.


Mottagare av Antheaklockan


2015 S/Y Mette II

2014 S/Y Nirvana

2013 M/Y Phocaena II

2012 M/Y Sir James

2011 M/Y Caprice

2010 Ingen utdelning

2009 S/Y Kryss

2008 M/Y Caprice

2007 M/Y Havsörn II

2006 M/Y Carla III

2005 M/Y Santa Cruz

2004 M/Y Mistral

2003 S/Y Kryss

2002 S/Y Ninja

2001 M/Y Ärtann

2000 M/Y Maj

1999 S/Y Sardana

1998 S/Y Kryss

1997 S/Y Diana

1996 M/Y Margana

1995 M/Y Caprice

1994 M/Y Miljana

1993 S/Y Diana

1992 M/Y Tournesol

1991 M/Y Graciella

1990 M/Y Astrella

1989 M/Y Graciella

1988 M/Y Alfa

1987 M/Y Alfa