Aktiviteter

Aktiviteter

Några datum under året för oss som är intresserade av veteranbåtar

och där SVBF finns representerade

SVBFs sommarträff 2020

Ej fastställt än

Inbjudan med info skickats ut till medlemmarna

SVBFs årsmöte 2020

Ej fastställt än

Mer info skickas till medlemmarna